۱۳۹۰ فروردین ۶, شنبه

 جهاد اقتصادی يعنی بيشتر استثمار شويد! بيشتر ستم بكشيد! مطيع حاكمان مستبد 

اسلامی باشيد! جهاد اقتصادي را با نبرد انقلابی پاسخ مي دهيم!

رهبر جمهوري اسلامي امسال را سال جهاد اقتصادي اعلام كرده است. كارگران و زحمتكشان و اكثريت مردم ايران هنوز چيزي از اجراي طرح حذف يارانه ها نگذشته، معني اينگونه طرح هاي خانمانسوز را با پوست و گوش خود احساس كرده اند. جهاد اقتصادي تشديد و تعميق فقر و فلاكت و بردگي را به دنبال خواهد داشت. راهي به جز مبارزه آگاهانه و متشكل و انقلابي در برابر توده هاي مردم گشوده نيست. وعده هاي اصلاح طلبان سبز و همراهانشان به ناكجا آباد مي انجامد. طبقه كارگر ايران بايد با پيشاهنگ انقلابي و برنامه مستقل خود براي رهبري يك انقلاب اجتماعي واقعي به ميدان بيايد. همه نيروها را براي تحقق اين امر مهم همسو و متحد كنيم!
جمعي از فعالين كارگري
فروردين 1390

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر